W obronie TTIP

Od początku rozmów nad umową o wolnym handlu między USA, a Unią Europejską towarzyszą im (często bardzo histeryczne w formie) protesty ruchów lewicowych i nacjonalistycznych. Umowa zakłada zniesienie i likwidację znaczącej części stawek celnych, harmonizację przepisów po obu stronach oceanu, liberalizację rynków surowców i ogólne uproszczenie barier handlowych. Według szacunków Komisji Europejskiej zawarcie umowy mogłoby […]